Sallan yhteismetsä - osakkaiden asialla

Sallan yhteismetsä on Suomen toiseksi suurin yhteismetsä ja sillä on yli 80 vuoden historia. 

Pinta-ala ylitti 66 270 hehtaaria vuoden 2016 lopulla. Osakastiloja on yli 1 500 ja osakkaita 2130 kpl.

Puuvaranto, puuston kasvu ja talouskauden hakkuusuunnite

Sallan yhteismetsän puuvaranto on tarkistettu vuonna 2015 ja oli silloin 2,9 miljoonaa m3. Samanaikaisesti tehdyn laskennan mukaan puuston kasvu oli 115 000 m3 vuodessa. Puuston kasvun lisäys on voimakasta nuorten kasvatusmetsien ansiosta. Talouskauden 2015-2024  hakkuusuunnite on 1 150 000 m3. Metsien hakkuut tehdään kestävän metsätalouden harjoittamisen periaatteella.

Ohjesääntö ja Yhteismetsälaki

Katso linkeistä Sallan yhteismetsän ohjesääntö (1.1.2018) ja Yhteismetsälaki.

Vuosikertomukset

Katso linkeistä

Sallan yhteismetsän vuosikertomus 2017.

Sallan yhteismetsän vuosikertomus 2016.

Sallan yhteismetsän vuosikertomus 2015.

Yhteismetsän alueet

Katso linkistä kartta Sallan yhteismetsän alueista (©.Maanmittauslaitos 2013)

Sopimukset tärkeistä elinympäristöistä

Sallan yhteismetsä on solminut sopimuksia erityisen tärkeiden elinympäristöjen tai muiden arvokkaiden luontokohteiden ominaispiirteiden säilyttämisestä 698,5 hehtaarin alueella.

METSO-metsiensuojeluohjelmaan osallistuminen

Sallan yhteismetsä on osana METSO-ohjelmaa perustanut luonnonsuojelualueita Raakunselkään (54,9 ha), Keihässelkään (102,9 ha) ja Ritakorkian alueelle (126,3 ha).