Luontoelämyksiä yhteismetsän alueella

Sallan yhteismetsän alueella on erinomaiset mahdollisuudet metsästykselle ja muille luontoelämyksille. Lue lisää alasivuilta.

Sallan yhteismetsän palstat

Katso tästä kartta palstoista (©.Maanmittauslaitos 2013).

Naruskan palsta (24 000 ha) sijaitsee Pohjois-Sallassa Venäjän rajalla. Rajavyöhykkeellä metsästys on kielletty. Palstan metsistä noin kolmasosa on vanhoja metsiä. Hakkuutoiminta alueella on vilkasta.

Tenniön palsta (1 700 ha) sijaitsee Pohjois-Sallassa Naruskan palstan eteläpuolella. Palstan pinta-alasta yli puolet on rajavyöhykkeellä, jossa metsästys on kielletty. Palstan puusto on pääosin 40–50-vuotiasta nuorta mäntymetsää.

Jaurun palsta (6 200 ha) sijaitsee Keski-Sallassa. Palstan metsät ovat enimmäkseen 10–30 vuoden ikäisiä istutustaimikoita. Pinta-alasta noin 15 % on vanhaa metsää.

Portin palsta (13 700 ha) sijaitsee Luoteis-Sallassa Kemijärven rajalla. Palstan puusto on enimmäkseen nuorta, 40–60 vuoden ikäistä kasvatusmetsää. Vanhoja metsiä on muun muassa palstan eteläosassa.

Oulangan palsta (6 000 ha) sijaitsee Etelä-Sallassa Kuusamon ja Posion rajalla. Palstan puusto on 20–50 vuoden ikäistä mäntymetsää. Vanhoja metsiä on palstalla hyvin vähän.

Ostopalstat (noin 9 000 ha) sijaitsevat eri puolilla Sallaa. Niiden pinta-ala vaihtelee 5 ja 200 hehtaarin välillä. Esimerkiksi Sallan kirkonkylän läheisyydessä on palstoja yhteensä yli 1 000 hehtaaria ja osa niistä on isohkoja. Suurimmilla palstoilla voi myös metsästää.

Rauhoitusalueet ovat alueita, jotka yhteismetsä rauhoittaa pienriistanpyynniltä.

Huomio! OSA METSÄAUTOTEISTÄ VOI OLLA SULJETTUINA PUOMEILLA YMPÄRI VUODEN.