Puutavaran kauppa

Yhteismetsän sopimusurakoitsijat kaatavat puut ja kuljettavat puutavaran metsätien laitaan, josta kuljetusyrittäjät toimittavat sen eri käyttöpaikkoihin, sahalaitoksille, rautatieterminaaliin, tehtaille tai yksittäisille puunostajille sovittuun paikkaan.

Puuvarasto, kasvu ja hakkuusuunnite

Sallan yhteismetsän puuvarasto on tarkistettu vuonna 2015 ja oli silloin 2,9 miljoonaa m3. Puuston kasvu samaan aikaan tehdyn laskennan mukaan on 115 000 m3 vuodessa. Metsämaahehtaarilla puustoa oli 69 m3. Vuotuinen kestävä hakkuusuunnite on 115 000 m3

Aihkitukki eli hirsitukki

Aihkitukki on kasvunsa lopettaneesta, "jykevästä" puusta tehty tukki, usein ylisuuri tavallisille sahoille. Latvaläpimitta alkaen 27 cm. Puuaineesta suurin osa on kuivaa sydänpuuta, jolloin aihkitukit ovat erinomaista rakennusmateriaalia hirsitaloihin joko sorvaamalla tai veistämällä. Aihkitukista käytetään joissain Suomen osissa nimitystä hirsitukki.

Rakennuskelo

Rakennuskeloa kertyy omien metsien hakkuiden yhteydessä, mutta myös keinotekoisesti kelotettua puutavaraa on tarjolla.

Tiedustelut

Sallan yhteismetsä
Kuusamontie 25
98900 SALLA
puh. 040-676 5600, 0400-296 386 
sähköposti: tapio.sinkkila@sallanyhteismetsa.fi