Liity yhteismetsän osakkaaksi

Vaihdamme tiloja ja määräaloja, eli tilan osia yhteismetsäosuuksiin. 

Pyydä tarjous. Yhteystiedot: Vesa Tennilä puh. 040-181 61 08 tai  Tapio Sinkkilä puh. 0400-296 386.

Yhteismetsä - vaivatonta metsänomistamista

Yhteismetsä on vanha, perinteinen metsänomistuksen muoto, joka on muuttunut moderniksi tavaksi omistaa ja hoitaa metsää. Kiinnostus vaivattomaan metsänomistukseen yhteismetsissä on kasvanut, sillä monet metsänomistajat asuvat kaukana metsätiloistaan, eikä heillä ole sidosta maatalouteen.

Osakkaat saavat yhteismetsältä tasaista tuloa vuosittain. Yhteismetsä – ja siten myös yhteismetsän osakas – saa suurmetsätalouden edut monin tavoin. 

Osakasretki 2012 037

Yhteismetsään liittymisen etuja:

  •  Yhteiskunta tukee yhteismetsään liittymistä
  • Liittyessä ei peritä luovutusvoittoveroa eikä varainsiirtoveroa
  • Metsää hoitavat alan ammattilaiset
  • Osakkaat saavat tasaista tuloa
  • Osuuksilla voi käydä kauppaa 
  • Liittyminen on mahdollista kaikille
  • Perinnönjaossa osuuksien käsittely on helppoa
  • Vaihdon yhteydessä on mahdollista muodostaa useita osuustiloja ja siten huomioida tulevat perinnönjaot

Näin yhteismetsään liittyminen tapahtuu

Osakkaaksi tuleva metsänomistaja liittää metsänsä yhteismetsään ja saa vastikkeeksi yhteismetsän osuuksia.

Annettavien yhteismetsäosuuksien määrä lasketaan yhteismetsään liitettävän metsän arvon perusteella. Ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma ja metsän arvon laskentaohjelmat auttavat arvonmääritystä.

Tilan luovuttaja ja yhteismetsä laativat sopimuksen alueen liittämisestä yhteismetsään ja maanmittauslaitos suorittaa kiinteistötoimituksen.

Yhteismetsän osakkaaksi lähtevän pitää tiedostaa, että metsä on jatkossa osa yhteistä aluetta ja sitä koskevat päätökset tehdään yhteismetsässä. 

Ammattimaista metsänhoitoa

Yhteismetsillä on osakaskunnan hyväksymä metsäsuunnitelma, jota noudatetaan hakkuissa ja metsänhoidossa. Metsäsuunnitelma on perusta tuottavaan metsätalouteen, mutta siinä otetaan huomioon myös luontoarvot metsien sertifioinnin edellyttämällä tavalla. Metsäkeskus valvoo yhteismetsälain ja metsäsuunnitelman noudattamista. Tutkimusten mukaan yhteismetsiä hoidetaan paremmin kuin yksityismetsiä keskimäärin. 

Rahallinen tuotto

Osakkaat saavat yhteismetsistä vuosittain varsin tasaista tuloa, sillä kun metsää on paljon, hakkuitakin tehdään joka vuosi. Puun myyjänä yhteismetsä on usein huomattavasti paremmassa asemassa kuin pienehkön yksityismetsän omistaja. Isoilla puuerillä on paremmat markkinat ja parempi hinta kuin pienillä erillä, ja korjuukustannukset jäävät pienemmiksi. Kustannushyötyä saadaan myös metsän uudistamisessa ja hoitotöissä.

Tuottoa jaetaan yleensä kerran vuodessa.

Yhteismetsäosuuksien kauppa

Yhteismetsäosuuksia voi myydä ja ostaa. Yhteismetsään voi siis päästä mukaan omistamatta metsää ja yhteismetsästä voi erota myymällä osuuden. 

Yhteismetsä ja verot

Kiinteistötoimitukset, jossa alue liitetään yhteismetsään yhteismetsäosuuksia vastaan, ovat maksuttomia. Kun metsänomistaja haluaa liittää omistamansa maat yhteismetsäalueeseen ja saa sitä vastaan yhteismetsän osuuksia, hän ei joudu maksamaan metsätilastaan luovutusvoittoveroa. Metsänomistaja ja yhteismetsä eivät myöskään joudu maksamaan varainsiirtoveroa.

Jos metsänomistaja myy metsätilansa yhteismetsälle tai jollekin muulle tavanomaisella kaupalla rahaa vastaan, hän maksaa myyntivoitostaan normaalin 30 tai 34 prosentin luovutusvoittoveron.

Yhteismetsäosuuksien perintöverotusarvo määräytyy yleensä perittävän henkilön kuolinhetken käyvän arvon mukaan. Yhteismetsäosuuksia voi lahjoittaa kuten muutakin omaisuutta tiettyyn euromäärän asti verottomasti.